Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

GDZIE JESTE¦MY?

 

KONTAKT

Zespół Szkół w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor: 085 7278052

 Wicedyrektor: 085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dy¿urka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
Temperatura powietrza koło szkoły: 30 ° C Wilgotność: 49.9 %    Osób na stronie: 2
  Praca Kafejki Internetowej w okresie wakacji
   Opublikowano 06-07-2015 o godz: 07:48  przez użytkownika: jacek
Informujemy, że nasza nowoczesna pracownia jest otwarta w okresie wakacyjnym w następujących dniach:

w godzinach 9:00 - 14:00
kwadraty zielone - Jacek Dojnikowski
kwadraty czerwone - Lech Jakubiuk

Zapraszamy
Dział

   Sukcesy uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
   Opublikowano 06-07-2015 o godz: 07:36  przez użytkownika: jacek
Przedstawiamy najważniejsze sukcesy osiągnięte przez uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015.
Więcej Dział

  Sukcesy uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
   Opublikowano 06-07-2015 o godz: 07:33  przez użytkownika: jacek
Przedstawiamy najważniejsze sukcesy osiągnięte przez uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
Więcej Dział

  Plan zajęć półkolonii
   Opublikowano 28-06-2015 o godz: 20:20  przez użytkownika: jacek
Plan zajęć półkolonii
Regulamin półkolonii
Dział

  Wieczornica poświęcona pamięci Świętego Jana Pawła II
   Opublikowano 28-06-2015 o godz: 15:14  przez użytkownika: jacek
30 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Jaświłach odbyła się Wieczornica poświęcona pamięci Świętego Jana Pawła II. Patronat nad imprezą objął Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 100 osób m.in.: p. Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku, zastępca Wójta Gminy - p. M.Jarosz, Przewodniczący Rady Gminy – p. R. Wojtkielewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty w Jaświłach – p. A.Łatacz- Bruzgo, Dyrekcja i nauczyciele z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce i z Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, dyrektorzy i kierownicy jednostek Gminy Jaświły, przewodnicząca Rady Rodziców oraz członkowie zarządu, byłe przewodniczące Rad Rodziców, Sybiracy, Kombatanci, ksiądz Proboszcz Parafii Jaświły oraz księża z okolicznych parafii , poetki ludowe oraz społeczność lokalna.

Więcej Dział

  XXI finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BbPN
   Opublikowano 26-06-2015 o godz: 15:31  przez użytkownika: jacek
15 czerwca 2015r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu odbył się XXI finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BbPN. W finale uczestnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z kilkunastu pytań. Po jego zakończeniu nastąpił pokaz zdjęć przyrodniczych autorstwa Pana Tomasza Kłosowskiego, który bardzo humorystycznie i ciekawie opowiadał o biebrzańskiej przyrodzie.
Więcej Dział

  Nakrętki dla Dawidka
   Opublikowano 25-06-2015 o godz: 15:53  przez użytkownika: jacek
W roku szkolnym 2014/2015 Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło akcję zbierania plastikowych nakrętek na leczenie i rehabilitację chorego Dawida. Udało nam się zebrać 25 worków nakrętek.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.Szkolne Koło Wolontariatu
Dział

  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym
   Opublikowano 25-06-2015 o godz: 15:50  przez użytkownika: jacek
Uczniowie Gimnazjum w Jaświłach od wielu lat biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym. Konkurs odbywa się pod patronatem Kuratora Oświaty w Białymstoku. Rokrocznie biorą w nim udział gimnazja z województwa podlaskiego. W roku szkolnym 2014/2015 w finale wojewódzkim, wzięło udział 43 uczniów z 15 szkół. Uczestnicy tego konkursu oprócz wiedzy biologicznej, muszą wykazać się znajomością tematów z zakresu turystyki, ochrony środowiska, kultury i historii regionu doliny Biebrzy. Uczestnicy muszą umieć rozpoznać gatunki ptaków po głosach, nazwać żywe okazy roślin, rozpoznać zabytki, miejsca cenne przyrodniczo oraz wskazać na mapie np. wybrane miejscowości , ścieżki edukacyjne.
Więcej Dział

  Wyprawka szkolna 2015/2016
   Opublikowano 25-06-2015 o godz: 14:48  przez użytkownika: jacek
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.
Więcej Dział

  Bezpieczny wypoczynek nad wodą
   Opublikowano 22-06-2015 o godz: 12:35  przez użytkownika: jacek
Zachęcamy do obejrzenia filmu "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych". Film przygotowali instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Patronat honorowy - Minister Edukacji Narodowej.


Kliknij na zdjęciu
Dział

       

  Zeroshell
Szkolna sieć komputerowa działa w oparciu o

Więcej informacji

  Szkoła Odkrywców Talentów  Realizowane programy
Program „Szklanka Mleka”

Owoce w Szkole

Akcja Ekoszkoły

Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły-sukces od początku

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane
w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
w latach: 2007 - 2012


  Ważne informacje

Wiosenne spotkania z rodzicami

Szkoła podstawowa
Gimnazjum

Organizacja przywozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram kontaktów z rodzicami


Harmonogram spotkań z rodzicami - szkoła podstawowa

Harmonogram spotkań z rodzicami - gimnazjum

Kalendarz szkolny 2014/2015

Rozkład dzwonków 2014/2015


Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Skład Prezydium Rady Rodziców

Ogłoszenie

Posiadamy w sprzedaży komplet pokrowców do autobusu Autosan „KLEKS” na siedzenia plastikowe ( na siedzenia jest gąbka). Stan bardzo dobry,
cena do uzgodnienia, tel.: 85 727 80 50.

  Cena obiadów
Cena obiadów ucz. na m-c czerwiec 2015 r.

Cały obiad 16 dni x 3,15 = 50,40 zł
Drugie danie 16 dni x 2,50 = 40,00 zł
Zupa 16 dni x 0,65 = 10, 40 zł


Wpłaty przyjmowane będą w dniach 1,2 i 3.06.2015r.
u intendentki w pokoju nr 17 w godzinach 9.00-13.00

Barbara Murza

  Ciekawy cytat
Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek.

  Egazmin?
Chcesz potrenować przed egzaminem?

Zapraszamy do dowiedzenia poniższych witryn:

Gazeta.pl

CKE

OKE Kraków

OKE Łódź

OKE Warszawa  Humor z zeszytów
Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcję w życiu komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czyli funkcje celnika.

  Z galerii...
Foto

  Liczniki
free counters

Locations of visitors to this page

 

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013